Kontakt z firmą

Medicover Stomatologia – to innowator zmieniający i kształtujący rynek stomatologiczny w Polsce i w Niemczech. Obecnie Medicover posiada 86 nowoczesnych centrów, które oferują kompleksowy zakres usług dentystycznych. Opiekę nad pacjentami zapewnia profesjonalny zespół specjalistów – stomatologów, higienistek, asystentów stomatologicznych i recepcjonistów.  

Oferta Medicover Stomatologia odpowiada na potrzeby całych rodzin, obejmując usługi z zakresu m.in. stomatologii zachowawczej, implantologii, protetyki, ortodoncji czy stomatologii dziecięcej. Stomatologia w Medicover dostępna dla pacjentów zarówno w ramach abonamentów medycznych, jak i na zasadzie płatności za pojedyncze usługi. Gabinety zlokalizowane są w największych miastach na terenie całej Polski, a także
w Niemczech (w Berlinie i Poczdamie).

Więcej informacji na stronie: https://www.medicover.pl/stomatologia/

Medicover Stomatologia jest częścią Medicover, wiodącej międzynarodowej firmy świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, z siedzibą w Sztokholmie, notowaną na Giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq Stockholm). Firma została założona w 1995 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi medyczne w Polsce, a następnie rozszerzyła swoją działalność na inne kraje. Obecnie największe rynki, na których działa firma to: Polska, Niemcy, Rumunia i Indie. Medicover zapewnia szeroki zakres usług opieki zdrowotnej poprzez opiekę ambulatoryjną i specjalistyczną, sieć szpitali, laboratoriów oraz punktów pobrań krwi w ramach dwóch pionów – Healthcare Services i Diagnostic Services.

Healthcare Services – oferuje wysokiej jakości usługi z zakresu profilaktyki i opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, nowoczesne usługi stomatologiczne, a także rozwiązania z zakresu wellbeing, w tym: pakiety sportowe i dieta. Usługi oferowane są w 8 krajach, w 129 centrach medycznych, 45 aptekach, 42 szpitalach, 86 centrach stomatologicznych, 34 salonach optycznych, 15 centrach zdrowia psychicznego (w tym w jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej i pierwszym pełnoprofilowym szpitalu psychiatrycznym), 26 klinikach leczenia niepłodności i 106 klubach fitness i siłowniach. Główne rynki to Polska, Indie i Rumunia.

Diagnostic Services – oferuje szeroki wybór rozwiązań z obszaru diagnostyki, w tym rozległy zakres badań laboratoryjnych we wszystkich głównych obszarach patologii klinicznej, wykonywanych na etapie profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń. Działalność prowadzona jest poprzez sieć 99 laboratoriów, 852 punktów pobrań krwi oraz 24 kliniki w 10 krajach. Główne rynki to Niemcy, Ukraina, Rumunia i Polska.

W 2021 roku Medicover miał 1,337 miliona euro przychodów i zatrudniał ponad 38 000 pracowników.

Więcej informacji na stronie: https://www.medicover.pl/


Medicover Dental is an innovator that transforms the dental market in Poland and Germany. Currently Medicover has 86 modern centres offering a comprehensive range of dental services in its portfolio. Patient care is provided by a team of professionals – dentists, hygienists, dental assistants and receptionists. 

Medicover Dental’s offer suits whole families, including services in the field of conservative dentistry, implantology, prosthetics, orthodontics and pediatric dentistry. Medicover Dental is available to patients both as part of medical subscriptions, as well as in the FFS (Fee-for-Service) model. Centres are located in Poland’s major cities and in Germany (Berlin, Potsdam).

For more information, please visit: https://www.medicover.pl/en/dentistry/

Medicover Dental is a part of Medicover, a leading international healthcare and diagnostic services provider, headquartered in Sweden and listed on Nasdaq Stockholm. Established in 1995 in response to the growing demand for high-quality healthcare services in Poland, Medicover subsequently expanded to other countries, fulfilling similar needs. Today, Medicover’s largest operations are in Poland, Germany, Romania and India. Medicover provides a broad spectrum of healthcare services via an extensive network of ambulatory clinics, hospitals, specialty-care facilities, optical showrooms, laboratories and blood-drawing points through two divisions – Healthcare Services and Diagnostic Services.

Healthcare Services – offers high-quality care based on preventive and outpatient care services, specialist healthcare, state-of-the-art dental services and also wellbeing solutions – including sports packages and diet. Services are offered in 8 countries via 129 medical centres, 45 pharmacies, 42 hospitals, 86 dental centers, 34 optical showrooms, 15 mental health centres (including one counselling and guidance centre and the first full-profile psychiatric hospital), 26 fertility clinics and 106 fitness clubs and gyms. The major markets are Poland, India and Romania.

Diagnostic Services – offers a broad range of clinical laboratory services including a broad range of laboratory tests in all major clinical pathology areas, ranging from routine to advanced tests and from prevention to monitoring of treatments. The business is conducted through a network of 99 laboratories, 852 blood-drawing points and 24 clinics in 10 countries. The major markets are Germany, Ukraine, Romania and Poland.

In 2021, Medicover had revenue of EUR 1,377 million and more than 38,000 employees.

 

For more information, please visit: https://www.medicover.pl/en/

 

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do NEWSLETTERA
Mistrzowie komunikacji. Od lat wspieramy firmy z budowaniu relacji z mediami i otoczeniem. Poznaj nasze możliwości i daj szansę swojej firmie na immersję w świat nowoczesnej komunikacji. Dowiedz się więcej